เรียนอย่างไรให้สำเร็จในรั้วมหาวิทยาลัย

Seed of Hope | 9:42 PM | |
ใกล้จะเปิดเทอมใหม่ในอีกไม่กี่วันนี้แล้ว สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยคงตื่นเต้นไม่เบา เพราะชีวิตแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับวัยมัธยมศึกษา และยิ่งได้มาเรียนถึงต่างแดนแล้วด้วย ยิ่งต้องปรับใจและปรับตัวกันอย่างหนักเลยทีเดียว

คนที่จะประสบความสำเร็จในการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้นั้น (ไม่เฉพาะแต่แค่ได้จบอย่างเดียว) ต้องมีนิสัยด้านการศึกษาที่ดีด้วย มีแหล่งความรู้มากมายที่จะให้แนวทางกับพวกเราว่าทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จในการเรียนได้ แต่ที่สำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ แรงกระตุ้นภายในของตัวเราเอง ที่เราจะต้องสร้างทำมันขึ้นมา ไม่มีใครคนใดจะช่วยเหลือเราได้ เพราะความสำเร็จนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละคน ใครทุ่มเทมากน้อยเพียงใดก็ย่อมได้รับผลแตกต่างกัน

แต่เราก็มีข้อแนะนำบางประการ ที่พอจะเป็นแนวทางสำหรับเฟรสชี่เพื่อให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในการเรียน ดังนี้

1. เข้าชั้นเรียนสม่ำเสมอ ไม่จำเป็นอย่าขาดเรียน โดยเฉพาะเมื่อมาศึกษาในต่างแดนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน แม้พวกเราจะมีปัญหาในด้านการฟังและการพูดก็ตาม (ซึ่งมักจะทำให้เกิดความท้อแท้ใจอยู่บ่อยๆ) เราก็จำเป็นต้องเข้าคลาสเพื่อปรับหูให้ชินกับสำเนียงภาษา แล้วความเข้าใจก็จะตามมาเอง ถ้าเป็นไปได้ให้พยายามมีส่วนร่วมในการถามคำถามหรือร่วมอภิปรายให้มากที่สุด ถือว่าเป็นการฝึกภาษาไปด้วยในตัว อีกทั้งควรจะอ่านและศึกษาตำรามาก่อนเข้าชั้นเรียนก็จะช่วยให้เข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูดมากขึ้น

2. จดบันทึกย่อในชั้นเรียน เป็นการตรวจสอบความเข้าใจของเราเองด้วย ถ้าเราเข้าใจก็จะสามารถบันทึกสรุปความจากที่ฟังได้ แต่ให้หลีกเลี่ยงการจดตามทุกคำพูดของอาจารย์ เพราะเราจะมัวจดจ่ออยู่ที่การจดโดยไม่ฟังให้เข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พูด

3. สร้างตารางเวลา เพื่อการใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด ทุกชั่วโมงที่เข้าชั้นเรียนวิชาหนึ่งๆ ต้องเผื่อเวลาสำหรับศึกษานอกชั้นเรียนอย่างน้อย 2 ชั่วโมงในแต่ละวันด้วย ไม่มีความจำเป็นต้องมาหักโหมอ่านหนังสืออย่างหนักก่อนสอบ เพราะว่าพอสอบเสร็จก็ลืมไปจนหมด การอ่านสะสมประจำวันจะทำให้จดจำได้เนิ่นนานกว่า

4. อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเมื่อตั้งใจจะทำก็ให้ทำโดยทันทีอย่าผลัดวันประกันพรุ่งโดยเด็ดขาด เดี๋ยวจะติดเป็นนิสัย โดยเฉพาะในรายวิชายากๆ เรามักจะหลีกเลี่ยงที่จะเริ่มต้นศึกษา ให้พยายามอ่านวิชาที่ยากที่สุดก่อนเสมอ รวมถึงการทำรายงานด้วย ทุ่มเทให้กับงานที่ยากลำบากในขณะที่เรายังกระชุ่มกระชวยอยู่ ก็จะช่วยให้เราผ่านพ้นไปได้

5. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษประจำวัน เพราะปัญหาด้านภาษาเป็นปัญหาใหญ่สำหรับนักศึกษาไทยที่มาเรียนต่างแดน การเข้าเรียนในชั้นเรียนและพูดคุยกับเพื่อนก็เป็นความจำเป็นที่จะช่วยให้เราได้ฝึกฟังและพูดภาษาอังกฤษ แต่ถ้าเราอยากจะเก่งได้ครบถ้วนทุกทักษะ ก็ต้องหาทางฝึกฝนด้วยตนเองด้านอื่นๆ เพิ่มเติม โดยเฉพาะทักษะในการอ่านและการเขียนซึ่งจำเป็นมากๆ ในการเรียนและการสอบ จึงต้องมีการฝึกฝนเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน

6. ดูแลสุขภาพของตนเองให้ดี อันนี้หมายรวมถึงสุขภาพใจด้วย เรียนหนักได้แต่อย่าหักโหมจนเสียสุขภาพ เพราะเกิดเป็นอะไรมาจะลำบากโดยเฉพาะในต่างบ้านต่างเมือง หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ นอกจากทำให้แข็งแรงแล้วยังช่วยลดความเครียดด้วย รวมทั้งควรจะปลีกเวลาเข้ากลุ่มทำกิจกรรมนอกหลักสูตรกับเพื่อนๆ เป็นระยะ คนที่จะประสบความสำเร็จโดยแท้จริงนอกเหนือจากเรียนเก่ง IQ สูงแล้ว ยังต้องมี EQ สูงด้วยนะคะ

ที่สำคัญต้องหมั่นให้กำลังใจตนเองอยู่เสมอๆ มาได้ถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องจบไปได้อย่างสง่างามและภาคภูมิ ไม่ว่าทำอะไรก็ตามถ้าใส่ใจลงไปด้วย พยายามรักในสิ่งที่เราทำ สิ่งนั้นก็จะให้ดอกผลที่งดงามกับเราเองค่ะ

ที่มา : Seed-of-Hope
http://tips-master-english.blogspot.com/2013/05/blog-post.html

No comments:

Post a Comment