เรียนอย่างไรให้สำเร็จในรั้วมหาวิทยาลัย

ใกล้จะเปิดเทอมใหม่ในอีกไม่กี่วันนี้แล้ว สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยคงตื่นเต้นไม่เบา เพราะชีวิตแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับวัยมัธยมศึกษา และยิ่งได้มาเรียนถึงต่างแดนแล้วด้วย ยิ่งต้องปรับใจและปรับตัวกันอย่างหนักเลยทีเดียว

น้องใหม่เข้าคลาสวันแรกเอ๋อกันเป็นแถว...ไม่เป็นไรแก้ไขได้!

ทุกคนที่มาเรียนอินเดียกันใหม่ๆ มีน้อยคนนักที่เก่งภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว คนที่มาที่นี่ต่างก็มุ่งหวังจะพัฒนาภาษากันเป็นอันดับแรก แต่พอได้มาเรียนกันจริงๆ เข้าชั้นเรียนวันแรกเป็นเอ๋อกันทุกคน เพราะสำเนียงอินเดียนั้นฟังยากกว่าสำเนียงฝรั่งเป็นไหนๆ และอีกอย่างคนที่นี่เขาพูดและใช้ภาษากันหลากหลายมาก ดังนั้นสำเนียงภาษาอังกฤษของอาจารย์ที่มาจากต่างถิ่นที่ก็จะแตกต่างกันไป บางคนก็ฟังเข้าใจง่ายมาก บางคนจนจะจบหลักสูตรก็ยังไม่เข้าใจว่าอาจารย์พูดอะไร

SQ3R วิธีอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ

Seed of Hope | 5:00 AM | Be the first to comment!

SQ3R ที่กล่าวถึงนี้เป็นคำย่อภาษาอังกฤษมาจากคำว่า Survey, Question, Read, Recall (หรือ Recite) และ Review ทั้งหมดนี้เป็นวิธีที่จะช่วยสร้างกรอบความคิดให้เราจดจ่อและเข้าใจสิ่งที่อ่านมากขึ้น ซึ่งวิธีนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการอ่านเนื้อหาแบบต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการเรียนและการสอบสำหรับนักเรียนและนักศึกษา SQ3R จึงเป็นวิธีการอ่านที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

การเขียนเร็ว (Speed Writing)

Seed of Hope | 5:00 AM | Be the first to comment!

"การเขียนเร็ว" (Speed Writing) เป็นทักษะอีกประการที่จะช่วยให้การจดบันทึกในชั้นเรียน หรือการจดบันทึกประชุมสัมมนาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และประสบความสำเร็จตามความประสงค์ คำแนะนำ 8 ประการต่อไปนี้จะช่วยให้คุณจดบันทึกได้เร็วขึ้นและีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การอ่านเร็ว (Speed Reading)

Seed of Hope | 5:00 AM | Be the first to comment!
เครื่องมืออีกประการหนึ่งที่จะช่วยให้เราเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือ "การอ่านเร็ว" (Speed Reading) ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา ที่ช่วยให้เรารับมือกับข้อมูลจำนวนมากที่ต้องนำเข้าสู่สมองในระยะเวลาจำกัด

เทคนิคการจดบันทึก (Taking Note) ในชั้นเรียน

Seed of Hope | 5:00 AM | Be the first to comment!

สำหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษา การจดบันทึกสิ่งที่ได้รับฟังจากอาจารย์ผู้สอนถือเป็นเรื่องสำคัญมาก โน๊ตที่ดีนั้นจะช่วยในการทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมา และดีที่สุดเอาไว้ใช้ทบทวนในยามสอบ เพราะสิ่งที่ถ่ายทอดมาจากผู้สอนนั้นบางครั้งมาจากประสบการณ์ และมีบางเนื้อหาที่ไม่ได้เขียนระบุไว้ในตำราทั่วไป การจดบันทึกที่ดีก็จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการเรียนในระดับอุดมศึกษา และได้เกรดที่ดีตามมาด้วย

13 วิธี ช่วยปรับปรุงภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น

Seed of Hope | 5:00 AM | Be the first to comment!

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาใดๆ ก็ตามเป็นเรื่องของกระบวนการ คุณต้องปรับปรุงภาษาอังกฤษของคุณอย่างต่อเนื่อง และค่อยๆ พัฒนาตนเองไปตามลำดับ การเรียนรู้ภาษาไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถเรียนรู้ให้หมดสิ้นในเวลาอันสั้นได้ คุณต้องสั่งสมความรู้ไปเรื่อยๆ ในแต่ละวัน และการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้ "Practice makes Perfect"