น้องใหม่เข้าคลาสวันแรกเอ๋อกันเป็นแถว...ไม่เป็นไรแก้ไขได้!

ทุกคนที่มาเรียนอินเดียกันใหม่ๆ มีน้อยคนนักที่เก่งภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว คนที่มาที่นี่ต่างก็มุ่งหวังจะพัฒนาภาษากันเป็นอันดับแรก แต่พอได้มาเรียนกันจริงๆ เข้าชั้นเรียนวันแรกเป็นเอ๋อกันทุกคน เพราะสำเนียงอินเดียนั้นฟังยากกว่าสำเนียงฝรั่งเป็นไหนๆ และอีกอย่างคนที่นี่เขาพูดและใช้ภาษากันหลากหลายมาก ดังนั้นสำเนียงภาษาอังกฤษของอาจารย์ที่มาจากต่างถิ่นที่ก็จะแตกต่างกันไป บางคนก็ฟังเข้าใจง่ายมาก บางคนจนจะจบหลักสูตรก็ยังไม่เข้าใจว่าอาจารย์พูดอะไร

SQ3R วิธีอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ

Seed of Hope | 5:00 AM | Be the first to comment!

SQ3R ที่กล่าวถึงนี้เป็นคำย่อภาษาอังกฤษมาจากคำว่า Survey, Question, Read, Recall (หรือ Recite) และ Review ทั้งหมดนี้เป็นวิธีที่จะช่วยสร้างกรอบความคิดให้เราจดจ่อและเข้าใจสิ่งที่อ่านมากขึ้น ซึ่งวิธีนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการอ่านเนื้อหาแบบต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการเรียนและการสอบสำหรับนักเรียนและนักศึกษา SQ3R จึงเป็นวิธีการอ่านที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

การเขียนเร็ว (Speed Writing)

Seed of Hope | 5:00 AM | Be the first to comment!

"การเขียนเร็ว" (Speed Writing) เป็นทักษะอีกประการที่จะช่วยให้การจดบันทึกในชั้นเรียน หรือการจดบันทึกประชุมสัมมนาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และประสบความสำเร็จตามความประสงค์ คำแนะนำ 8 ประการต่อไปนี้จะช่วยให้คุณจดบันทึกได้เร็วขึ้นและีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การอ่านเร็ว (Speed Reading)

Seed of Hope | 5:00 AM | Be the first to comment!
เครื่องมืออีกประการหนึ่งที่จะช่วยให้เราเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือ "การอ่านเร็ว" (Speed Reading) ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา ที่ช่วยให้เรารับมือกับข้อมูลจำนวนมากที่ต้องนำเข้าสู่สมองในระยะเวลาจำกัด

เทคนิคการจดบันทึก (Taking Note) ในชั้นเรียน

Seed of Hope | 5:00 AM | Be the first to comment!

สำหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษา การจดบันทึกสิ่งที่ได้รับฟังจากอาจารย์ผู้สอนถือเป็นเรื่องสำคัญมาก โน๊ตที่ดีนั้นจะช่วยในการทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมา และดีที่สุดเอาไว้ใช้ทบทวนในยามสอบ เพราะสิ่งที่ถ่ายทอดมาจากผู้สอนนั้นบางครั้งมาจากประสบการณ์ และมีบางเนื้อหาที่ไม่ได้เขียนระบุไว้ในตำราทั่วไป การจดบันทึกที่ดีก็จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการเรียนในระดับอุดมศึกษา และได้เกรดที่ดีตามมาด้วย

13 วิธี ช่วยปรับปรุงภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น

Seed of Hope | 5:00 AM | Be the first to comment!

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาใดๆ ก็ตามเป็นเรื่องของกระบวนการ คุณต้องปรับปรุงภาษาอังกฤษของคุณอย่างต่อเนื่อง และค่อยๆ พัฒนาตนเองไปตามลำดับ การเรียนรู้ภาษาไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถเรียนรู้ให้หมดสิ้นในเวลาอันสั้นได้ คุณต้องสั่งสมความรู้ไปเรื่อยๆ ในแต่ละวัน และการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้ "Practice makes Perfect"


ศัพท์นั้นสำคัญไฉน? วิธีเพิ่มพูนศัพท์ภาษาอังกฤษ

Seed of Hope | 5:00 AM | Be the first to comment!

การรู้ศํพท์เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษา ไม่ว่าภาษาใดก็ตาม ในภาษาอังกฤษมีศัพท์อย่างน้อย 500,000 คำ ปกติคนที่ใช้ภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เกิดจะใช้ศัพท์ในการพูดคุยสนทนาประจำวันเฉลี่ยอยู่ที่ 5,000 คำ แต่ถ้าใช้ในการอ่านและเขียนก็จะต้องเพิ่มปริมาณของศํพท์ที่ต้องรู้เข้าไปอีกเท่าตัว การเพิ่มพูนศัพท์ประจำวันจึงจะช่วยสร้างรากฐานในการเรียนภาษาอังกฤษให้แน่นขึ้น และไม่ว่าคุณจะใช้วิธีใดก็ตามในการเรียนรู้และจดจำศัพท์ ต้องทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เหมือนอย่างกรุงโรม ที่ไม่ได้สร้างสำเร็จในวันเดียว (Rome wasn't built in one day.) ฉันใด การเรียนภาษาก็เป็นไปฉันนั้น ต้องค่อยๆ สร้างรากฐานของตนให้แน่น และไม่มีใครช่วยใครได้ ต้องเริ่มต้นที่ตนเองแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

วิธีฝึกปรือภาษาอังกฤษ : คำแนะนำบางประการที่ช่วยให้คุณเก่งอังกฤษ

Seed of Hope | 5:00 AM | Be the first to comment!
มีวิธีการต่างๆ มากมายที่จะช่วยให้เราเก่งภาษาอังกฤษ แต่วิธีที่ดีที่สุดคงหนีไม่พ้น การลงมือปฏิบัติ และฝึกฝนให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เหมือนอย่างที่เขากล่าวไว้ วิธีที่จะว่ายน้ำเป็นมีเพียงวิธีเดียวเท่านั้น คือ "ลงไปในน้ำ" วิธีที่จะเก่งภาษาอังกฤษก็เช่นกันต้องฝึกปฏิบัติด้วยตนเองเท่านั้นจึงจะก้าวหน้าได้ คราวนี้เราขอเสนอคำแนะนำของ Cristine ถึงวิธีที่จะช่วยให้คุณเก่งภาษาอังกฤษได้

วิธีฝึกพูดภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น

Seed of Hope | 5:00 AM | Be the first to comment!

โดย Tamsen Butler บรรณาธิการของ eHow

ภาษาอังกฤษอาจเป็นภาษาที่เรียนรู้ได้ยากภาษาหนึ่ง แต่ก็มีบางสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในการเรียนภาษาได้รวดเร็วมากขึ้น แม้แต่คนที่ไม่มีพรสวรรค์มาแต่เกิดสำหรับการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ ก็สามารถเก่งภาษาอังกฤษได้ ตราบเท่าที่พวกเขาได้พยายามอย่างแท้จริง และใช้เวลาหาโอกาสฝึกฝนการพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ในที่นี่พวกเราจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีที่จะฝึกปรือการพูดภาษาอังกฤษได้โดยเร็ว

การเรียนภาษากับติวเตอร์ส่วนตัว

Seed of Hope | 7:01 PM | Be the first to comment!

วิธีเรียนภาษาที่ได้ผลอีกอย่างหนึ่งคือ การหาติวเตอร์ส่วนตัวที่เป็นเพื่อนชาวอินเดียมาฝึกภาษาให้ วิธีนี้จะทำให้ภาษาอังกฤษพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอีกทางหนึ่ง แต่ควรทำร่วมกับวิธีอื่นๆ ไปพร้อมกัน เพราะการเรียนภาษาอังกฤษไม่สามารถจะเก่งโดยการพึ่งพาคนอื่นแต่เพียงอย่างเดียว ต้องฝึกปรือด้วยตนเองเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ ก็จะช่วยเพิ่มพูนทักษะให้มากขึ้น จากประสบการณ์ของเพื่อนๆ เราหลายคนที่ได้เรียนกับติวเตอร์ส่วนตัว พวกเราได้สรุปและนำมาแลกเปลี่ยนกัน ดังนี้

ฝึกภาษาอังกฤษอย่างไรให้เก่ง

Seed of Hope | 11:44 AM | Be the first to comment!

จากการสัมภาษณ์นักศึกษาไทยหลายคนที่มาเรียนอินเดียใหม่ๆ ทุกคนประสบปัญหาเริ่มแรกเหมือนกัน คือ ภาษาอังกฤษ หลายคนที่ภาษาไม่กระดิกหูเลย ยิ่งมาฟังอังกฤษสำเนียงอินเดียที่นี่ยิ่งแล้วใหญ่ ถึงอย่างไรก็ตาม การมาเรียนอินเดียก็คือโอกาสสำคัญในการฝึกภาษา ในราคาประหยัด แต่ว่าภาษาอังกฤษนั้นเป็นวิชาที่ต้องอาศัยทักษะ ซึ่งจะได้มาก็ด้วยการฝึกฝนเป็นสำคัญเท่านั้น เราจะหวังให้สถานการณ์การมาอยู่ในอินเดียช่วยสอนให้เราเก่งแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ เพราะก็คงต้องใช้เวลานานหลายปีเหมือนกัน การพัฒนาภาษาอังกฤษที่ดีจึงต้องเริ่มจากตัวเองเป็นหลัก