น้องใหม่เข้าคลาสวันแรกเอ๋อกันเป็นแถว...ไม่เป็นไรแก้ไขได้!

ทุกคนที่มาเรียนอินเดียกันใหม่ๆ มีน้อยคนนักที่เก่งภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว คนที่มาที่นี่ต่างก็มุ่งหวังจะพัฒนาภาษากันเป็นอันดับแรก แต่พอได้มาเรียนกันจริงๆ เข้าชั้นเรียนวันแรกเป็นเอ๋อกันทุกคน เพราะสำเนียงอินเดียนั้นฟังยากกว่าสำเนียงฝรั่งเป็นไหนๆ และอีกอย่างคนที่นี่เขาพูดและใช้ภาษากันหลากหลายมาก ดังนั้นสำเนียงภาษาอังกฤษของอาจารย์ที่มาจากต่างถิ่นที่ก็จะแตกต่างกันไป บางคนก็ฟังเข้าใจง่ายมาก บางคนจนจะจบหลักสูตรก็ยังไม่เข้าใจว่าอาจารย์พูดอะไร