พัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ

Seed of Hope | 1:32 AM | Be the first to comment!
การพูดภาษาอังกฤษได้เก่งนับเป็นความสำคัญและจำเป็นสำหรับโอกาสการทำงานในโลกปัจจุบัน คนที่พูดภาษาอังกฤษเก่งย่อมได้เปรียบในเรื่องต่างๆ ดังนั้นทำอย่างไรถึงจะพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษของเราให้เก่งขึ้นได้? เรามีคำแนะนำมาฝาก

ทำอย่างไรถึงจะพูดภาษาอังกฤษได้คล่อง

Seed of Hope | 2:16 AM | | Be the first to comment!
ภาษาอังกฤษเป็นวิชาทักษะ ซึ่งประกอบด้วยทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน ซึ่งทักษะพวกนี้จะได้มาก็โดยการฝึกฝนเท่านั้น สำหรับคนที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษมาแต่กำเนิด โดยเฉพาะในเรื่องของการพูด เรามีคำแนะนำเบื้องต้นมาฝาก